Využívejte katastrální mapy a čísla parcel nahlednuti efektivně
Katastrální mapy pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa online

Katastrální mapy (dále také KM) můžete procházet přes internet. Online verze webu ušetří čas a umožní získat informace, pro které byste museli na katastr nebo jinam nebo byste se je nedozvěděli. Tento nástroj může být užitečný například majitelům pozemků, kteří si mohou vyhledat majitele sousedních parcel. A také pro případné kupce pozemků v dané lokalitě, aby mohli najít majitele parcel v této vybrané lokalitě.

Zejména u hromadného výkupu nemovitostí může být tato online služba užitečná. Kupující totiž nemusí zjišťovat na kat. úřadě majitele každého jednoho pozemku. Vyhledávat informace tímto způsobem je nyní možné přes online portál ČÚZK. Tento portál umožňuje vyhledávání informací o stavbách a parcelách na mapě pomocí info tlačítka, kdy kliknete na mapě na daný pozemek a zjistíte si o něm informace. Info tlačítko má zkratku KN a můžete jeho pomocí kliknout do vybraného pozemku na mapě. Po kliknutí se vám zobrazí nové okno obsahující informace o parcele, z veřejné části. Informace budou obsahovat například její číslo, výměru, druh, případnou stavbu na ní. Kromě těchto obecnějších informací si dozvíte také informace o vlastnících pozemků, případných omezeních vlastnického práva a další informace, které by se vám mohli hodit v případě zamýšleného nákupu tohoto pozemku. Pokud čísla nemovitostí znáte můžete vyhledávat v KN napřímo i bez vyhledávání na mapách.

Katastrální mapa online

Pro online nahlížení potřebujete počítač připojený k internetu. Po vstoupení na portál, si můžete v horním menu nebo přes část rychlé odkazy zvolit položku pro zobrazení katastrální mapy marushka. Poté zadáte území nebo název obce, kde chcete prohlížet. Po kliknutí na vyhledat se vám zobrazí nové okno s plánem. Zde se můžete pomocí navigačních tlačítek pohybovat jako v každé jiné vám známé mapě a získávat o informace z různých pozemků. Kromě klasických navigačních tlačítek najdete v liště i tlačítko pro aktualizaci a zastavení načítání. Dále je zde také tlačítko pro měření plochy a vzdálenosti, zobrazení GPS pozic a zobrazení informací.
KM jsou závazné státní mapové dílo pracující s velkým měřítkem. Jsou rozděleny na jednotlivá katastr. území a jsou zde zaznamenány jednotlivé nemovitosti, například parcely. Najdete zde i čísla parcel, které můžete vyhledávat také napřímo přes katastr nemovitostí nahlížení.
Co je to kat. území?
Je to technická jednotka, tvořená místopisně uzavřeným a v KN společně evidovaný soubor nemovitostí. Číslovaní parcel a čísel popisných budov se provádí v rámci jednotky zvané kat. území a to buď v jedné nebo dvou řadách. Obvykle leží obce na jednom nebo více katastr. územích. Názvy pro kat. území a jejich hranice jsou určovány přes příslušené kat. úřady a zároveň jsou rozloha a názvy pro kat. uzemí projednávány s obcemi. Často je název kat. úz. podobný názvu obce s přívlastkem (vhodným pro rozlišení).
Ukázkový příklad
Chceme tedy udělat nahléd na informace o pozemku, který leží v Brně, konkrétně části Staré brno, ale nevím jeho číslo. Přejdeme na portál, zde vybereme zobrazení mapy pozemků. Zadáme název obce, čím že Brno, nabídka s výběrovým tlačítkem se nám zúží na výběr v rámci Brna a zde vybereme Staré Brno. V novém okně se nám zobrazí mapa a zde se můžeme pohybovat pomocí navigačních tlačítek v levém dolním rohu nebo levé horní části. Po zobrazení přesného místa můžeme použít tlačíka KN, které nám otevře v novém okně. Přejeme Vám ať vyhledáte potřebné informace snadno a bez potíží.