Využívejte katastrální mapy a čísla parcel nahlednuti efektivně
Katastrální mapy pozemků a čísla parcel

Ceny pozemků dle katastrálního území

Zajímají Vás ceny pozemků a nevíte kde je najít? Cenám zemědělských pozemků se věnujeme v tomto článku. Čtěte dále.

Značná skupina lidí vlastní zemědělskou půdu. Stejně jako u každého jiného vlastnictví chtějí být někteří vlastníci informováni o cenách svého majetku, je tomu tak i u nemovitého majitku – zemědělské půdy. V případě prodeje nebo nákupu zemědělské půdy je rozhodující tržní cena – cena, která je výsledkem střetu nabídky a poptávky a ovlivňuje ji větší množství faktorů. Kromě tržní ceny existují také další metody ocenění zemědělských pozemků, které popisujeme níže.

Ceny zemědělský pozemků dle katastrálního území – č. 412/2008 Sb., ze dne 18. listopadu 2008 o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků. Tato vyhláška byla již několikrát aktualizována. Doporučujeme najít její aktuální verzi.

Katastrálního území dle BPEJ – těmto cenám se věnuje Příloha č. 4 k vyhlášce č. 441/2013 Sb. (441. Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)). Vyhláška je taktéž dostupná na webu ministerstva financí. Doporučujeme najít její aktuální verzi.

Zmíněné vyhlášky můžete vyhledávat na internetu nebo můžete využít web Ministerstva financí.