Využívejte katastrální mapy a čísla parcel nahlednuti efektivně
Katastrální mapy pozemků a čísla parcel

Zástavní právo

Přečtěte si v tomto článku co to je zástavní právo a jeho definici.
Účelem zástavního práva je zajištění pohledávky pro případ, že dluh, ke kterému se vztahuje, nebude včasně splacený. Předmětem zástavy může být věc movitá i nemovitá. Podle členění patří zástavní právo mezi majetková práva k věci cizí.

V zákoně

Zástavnímu právu se od 1.1.2014 věnuje nový občanský zákoník, konkrétně paragrafy 1310 a 1311, které o zástavním právu říkají:
§ 1310
(1) Zástavou může být každá věc, s níž lze obchodovat.
(2) Zástavní právo lze zřídit i k věci, k níž zástavnímu dlužníku vznikne vlastnické právo teprve v budoucnu. Je-li taková věc zapsána ve veřejném seznamu nebo v rejstříku zástav, zapíše se k ní zástavní právo, pokud s tím vlastník věci souhlasí.
§ 1311
(1) Zástavním právem lze zajistit dluh o určité výši nebo dluh, jehož výši lze určit kdykoli v době trvání zástavního práva. Zástavním právem lze zajistit dluh peněžitý i nepeněžitý, podmíněný nebo i takový, který má vzniknout teprve v budoucnu.
(2) Zástavním právem lze zajistit i dluhy určitého druhu vznikající dlužníkovi vůči zástavnímu věřiteli v určité době nebo i různé dluhy vznikající vůči zástavnímu věřiteli z téhož právního důvodu.