Využívejte katastrální mapy a čísla parcel nahlednuti efektivně
Katastrální mapy pozemků a čísla parcel

Staré katastrální mapy

Přes internet se můžete podívat nejen na aktuální, ale také na starší katastrální mapy.

Můžete si vybrat z několika variant procházení dokumentů:

  • Stabilní katastr
  • 3. vojenské mapování
  • Topo S-1952
  • SMO-5
  • MEN
  • Sbírka 1
  • Zeměměřičký větsník – GaKO


strana – Staré katastrální mapy

Portál je provozovaný ČÚZK. Procházení starších map nemusí být vždy tak pohodlné jako procházení aktuálních map. Je to z toho důvodu, že starší mapy jsou naskenované fyzické mapy, které jsou logicky uspořádané podle geografického rozložení. Po změně měřítka tedy nemusí na sebe vše přesně zapadat. Díky procházení starých map se můžete podívat, jak to dříve vypadlo v místech, která máte rádi nebo kde jste dříve žili.