Využívejte katastrální mapy a čísla parcel nahlednuti efektivně
Katastrální mapy pozemků a čísla parcel

Dražby nemovitostí

Zajímají Vás informace o dražbách nemovitostí? Čtěte si dále tento článek.
Dražby nemovitostí se dělí na dobrovolné a nedobrovolné. Už podle názvu se dá poznat, že v případě dobrovolných se současný majitel rozhodnet prodat nemovitosti formou dražby, kdežto u nedobrovolných původní majitel s dražbou nemovitosti souhlasít nemusí a formou takové dražby se prodávají nemovitosti například neplatičů dluhů. V dražbě můžete koupit nemovitost za zajímavou cenu. Při stanovování si vlastního limitu, co je nejvyšší částka, kterou jste ochotni zaplatit za danou nemovitost berte v potaz, že ceny uváděné v inzerci jsou ceny, za které se nemovitosti nabízejí, ale reálná tržní cena může být nižší.