Využívejte katastrální mapy a čísla parcel nahlednuti efektivně
Katastrální mapy pozemků a čísla parcel

Katastrální zákon

Od 1.1.2014 nahrazuje původní zákon Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky nový zákon: Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.
Katastrální zákon můžeme rozdělit na 6 částí. První z nich je hlavička zákona, následují obecná ustanovení (zde je 1. paragraf), poté zápis práv do katastru, správa katastru, správní delikty a poté společná, přechodná a závěrečná ustanovení. Zákon má 68 paragrafů.