Využívejte katastrální mapy a čísla parcel nahlednuti efektivně
Katastrální mapy pozemků a čísla parcel

KÚ Boskovice

Město Boskovice je menší okresní město, které leží necelých 35 kilometrů od krajského města Brna. Město leží v Jihomoravském kraji a jeho počet obyvatel převyšuje 11 tisíc. Městem protéká potok Bělá. Město Boskovice má 5 částí obce a stejný počet katastrálních území, tedy pět.

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice
Hybešova 5/1007
68011 Boskovice
Tel: 516428961
Fax: 516428988

Úřední hodiny:
Pro veřejnost
Pondělí 08:00-17:00
Středa 08:00-17:00
Pátek 08:00-12:00
Pro geodety
Úterý 08:00-14:00
Čtvrtek 08:00-14:00
Pátek 08:00-12:00
Podatelna
Pondělí 08:00-17:00
Úterý 08:00-15:00
Středa 08:00-17:00
Čtvrtek 08:00-15:00
Pátek 08:00-12:00
Státní správa a samospráva
Pondělí 08:00-17:00
Úterý 08:00-13:00
Středa 08:00-17:00
Čtvrtek 08:00-13:00