Využívejte katastrální mapy a čísla parcel nahlednuti efektivně
Katastrální mapy pozemků a čísla parcel

Movitá vs. nemovitá věc

Rozdíl mezi tím co je nemovitost a co je movítá věc asi znáte, ale víte jak se podle zákona dělí motivé a nemovití věci?
Definice movitých a nemovitých věcí se s příchodem nového občanského zákoníku změnila. Jak se od 1.1.2014 definují movité a nemovité věci?

Nemovitá věc

Odstavec 1 v paragrafu 498 nového Občanského zákoníku definuje nemovité takto: (1) Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.

Movitá věc

Druhý odstavec výše zmiňovaného paragrafu uvádí:
(2) Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.

Kam patří pozemek?

Jak již ze znění zákona vyplývá, pozemek je nemovitá věc.