Využívejte katastrální mapy a čísla parcel nahlednuti efektivně
Katastrální mapy pozemků a čísla parcel

Společné jmění manželů

Společné jmění manželů vzniká při uzavření manželství. Oproti jiným druhům spoluvlastnictví má společné jmění manželů nebo také SJM svá určitá specifika.

Co patří do SJM

Do společného jmění manželů patří majetek a dluhy, které získají manželé za dobu trvání manželství.

Co nepatří do SJM

Věci osobní potřeby. Majetek, který patří výlučně jednomu z manželů. Majetek získaný děděním nebo darem (pokdu byl darován výlučně jednomu z manželů). Majetek, který vlastnil už před svatbou a věci, které za něj nabyl. Věci získané z restituce. Závazky, které náleží výlučně jednomu z manželů a závazky přesahující přiměřenou míru majetkových poměrů manželů.
V případě pochybností se majetek či závazky považují za součást společného jmění manželů.
Společné jmění manželů jde zúžit nebo rozšířit.