Využívejte katastrální mapy a čísla parcel nahlednuti efektivně
Katastrální mapy pozemků a čísla parcel

Věcné břemeno

Věcné břemeno omezuje vlastníka nemovitosti, z toho vyplývá, že se jedná o věcné právo k věci cizí.

Co znamená věcné břemeno pro vlastníka

Vlastník nemovitosté věci je povinen něco ztrpět nebo se něco zdržet. Příkladem věcného břemena může být povolení průjezdu přes pozemek (např. sousedovi).

Jak věcné břemeno vznikne

Věcné břemeno vzniká smlouvou, rozhodnutím soudu (nebo jiného příslušného orgánu), závětí, dohodou dědiců nebo ze zákona.

Jak věcné břemeno zanikne

Rozhodnutím příslušného orgánu nebo ze zákona.

Věcné břemeno užívání

Věcné břemeno užívání se používá například, když původní majitel nemovitost prodává nebo převádí svým dětem a pomocí věcného břemena užívání si zajiští možnost, zde doživotně bydlet.

Věcné břemeno chůze a jízdy

Věcné břemeno chůze a jízdy znamená, že vlastník nemovitosti musí ztrpět chůzi a jízdu přes svůj pozemek. Může být vázano na nemovitost nebo na konkrétní osoby.